Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS

1.1 Mēs jebkurā laikā varam mainīt, pievienot vai noņemt šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļas, rakstiski paziņojot jums par izmaiņām (ieskaitot pa e-pastu vai atjauninot iepriekš norādīto datumu pēc “Pēdējoreiz atjaunināts”). šādas izmaiņas stājas spēkā tūlīt pēc norīkošanas. Pirms katras vietnes izmantošanas šie pienākumi ir pārskatīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

1.2. JA JŪS NEAPMIERINA VAI NEPIEKRĪTAT KĀDAM NO šIEM NOTEIKUMIEM VAI JEBKĀDAS NĀKAMĀS IZMAIŅAS, JŪS VARAT DZĒST SAVU KONTU, SŪTOT E-PASTU uz: info@tinte.lv (SKATĪT 7.1. PAKALPOJUMA IZBEIGšANA) UN / VAI PĀRTRAUKT SAVU PAKALPOJUMU LIETOšANU. JA JŪS TURPINAT PAKALPOJUMU LIETOšANU TAGAD VAI PĒC NOTEIKUMU ATJAUNINĀšANAS, TIEK PIEŅEMTS, KA JŪS PIEŅEMT šOS PAKALPOJUMA NOTEIKUMUS, IZMAIŅAS VAI PĀRVEIDOJUMUS.

1.3. Mēs jebkurā laikā varam mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru Pakalpojumu aspektu, ieskaitot jebkura Pakalpojuma funkcijas, datu bāzes vai satura pieejamību. Mēs varam arī noteikt ierobežojumus noteiktām funkcijām un pakalpojumiem vai ierobežot jūsu piekļuvi pakalpojumu daļai vai visiem pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības.

1.4. Reklāmas klātbūtne vietnē ir nosacījums piekļuvei Pakalpojumam.

2. PAKALPOJUMU SATURS

2.1 Pakalpojumu saturs, ieskaitot vietni, ir paredzēts jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Visi materiāli, kas publicēti vai pieejami Pakalpojumos (ieskaitot, bet ne tikai, tekstu, fotogrāfijas, attēlus, ilustrācijas, dizainus, audio klipus, video klipus, “izskatu un sajūtu”, metadatus, datus vai kompilācijas, visi zināmi arī kā “ Saturs \") ir aizsargātas ar autortiesībām, un tās pieder vai kontrolē tinte.lv vai puse, kuru uzskata par satura nodrošinātāju.tinte.lv ziņu portālam ir tiesības uz šāda satura izvēli, koordinēšanu, apkopošanu un uzlabošanu. Jums jāievēro visi papildu paziņojumi par autortiesībām, informācija vai ierobežojumi, kas ietverti saturā, kuram piekļūst, izmantojot pakalpojumu.

2.2. Pakalpojumus un saturu aizsargā autortiesības, preču zīmes, patenti, komercnoslēpumi, datu bāzu tiesības un citas intelektuālās vai īpašumtiesības tajos saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem likumiem. Jūs nedrīkstat modificēt, publicēt, pārsūtīt, piedalīties nodošanā vai pārdošanā, reproducēt (izņemot gadījumus, kas paredzēti šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu 2.3. Iedaļā), no tiem izveidot jaunus darbus, izplatīt, izpildīt, parādīt (ieskaitot kadrēšanu un saistīto saiti), pilnībā vai daļēji paziņot sabiedrībai vai jebkādā veidā izmantot kādu no Satura (vai tā Vienošanās) vai Pakalpojumiem (ieskaitot programmatūru).

2.3. Jūs varat lejupielādēt vai kopēt Saturs un citus lejupielādējamus vienumus, kas tiek parādīti Pakalpojumos, tikai personiskai lietošanai ar noteikumu, ka tiek saglabātas visas autortiesības un citi tajā ietvertie paziņojumi. Jebkura satura kopēšana vai glabāšana, kas nav paredzēta personīgai lietošanai, ir skaidri aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no tinte.lv ZIņu portāla vai autortiesību īpašnieka, kas identificēts Paziņojumā par autortiesībām, kas ietverti saturā.

3. LIETOTĀJA ĢENERĀLSATURS: IESNIEGšANA, IESKAITOT KOMENTĀRUS, LASĪTĀJU PĀRSKATUS UN VAIRĀK

3.1. Ja jūs augšupielādējat, ievietojat vai iesniedzat jebkādu saturu Pakalpojumā, jūs mums apliecināt, ka jums ir visas nepieciešamās likumīgās tiesības šāda satura augšupielādei, ievietošanai vai iesniegšanai, un tas nepārkāps nevienu likumu vai nevienas personas tiesības. Jūs nedrīkstat augšupielādēt vai izplatīt vai kā citādi publicēt Pakalpojumos jebkādu apmelojošu, piedauzīgu, pornogrāfisku, aizskarošu vai citādi nelikumīgu materiālu. Jūs nedrīkstat uzdoties par citu personu vai citādi nepareizi atspoguļot savu identitāti, piederību vai statusu. Jūs piekrītat nesniegt materiālu un maldinošu informāciju apzināti un ar nodomu krāpties. Jūs nedrīkstat Augšupielādēt vai izplatīt vai kā citādi publicēt Pakalpojumos jebkādu ļaunprātīgu programmatūru, vīrusus, spiegprogrammatūru vai citu ļaunprātīgu programmatūru vai failus Pakalpojumos. Jūs nedrīkstat izmantot automatizētus līdzekļus, lai augšupielādētu Pakalpojumos jebkādu saturu, izplatītu vai kā citādi to publicētu.

Esiet pieklājīgs. Jūs piekrītat, ka nedraudēsit vai mutiski ļaunprātīgi neizmantojat citus dalībniekus, neizmantojat apmelojošu valodu un apzināti neizjaucat diskusijas ar atkārtotiem ziņojumiem, bezjēdzīgiem ziņojumiem vai “surogātpastu”.

Izmantojiet cieņpilnu valodu. Tāpat kā jebkura kopiena, tiešsaistes saruna uzplaukst tikai tad, kad mūsu dalībnieki jūtas gaidīti un droši. Jūs piekrītat nelietot valodu, kas ļaunprātīgi izmanto vai diskriminē pēc rases, reliģijas, tautības, dzimuma, seksuālās izvēles, vecuma, reģiona, invaliditātes utt. Jebkāda veida naida runas ir pamats tūlītējai un pastāvīgai piekļuves pārtraukšanai visiem vai pakalpojumu daļu.

Debates, bet neuzbrūk. Sabiedrībā, kas ir pilna ar viedokļiem un vēlmēm, cilvēki vienmēr nepiekrīt. tinte.lv mudina uz aktīvām diskusijām un atzinīgi vērtē karstas debates par Pakalpojumiem, taču personīgi uzbrukumi ir tiešs šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpums un ir pamats tūlītējai un neatgriezeniskai piekļuves pārtraukšanai visam Pakalpojumam vai tā daļai.

3.2. Pakalpojumu drīkst izmantot  tikai nekomerciālā veidā. Jūs nedrīkstat izplatīt vai kā citādi publicēt materiālus bez tinte.lv  piekrišanas ar līdzekļu lūgumiem, reklāmām vai preču vai pakalpojumu piedāvājumiem.

3.3. Jūs atzīstat, ka jebkura iesniegšana Pakalpojumiem (ti, lietotāja ģenerēts saturs, ieskaitot, bet ne tikai: komentārus, foruma ziņojumus, pārskatus, tekstu, video, audio un fotogrāfijas, kā arī datora kodu un lietojumprogrammas) (katrs, \"Iesniegums\") var tikt rediģēts, noņemts, modificēts, publicēts, pārsūtīst un parādīts tinte.lv, un jūs atsakāties no jebkādām tiesībām, kas jums var būt, ja tiek mainīts vai mainīts materiāls jums nepieņemamā veidā. Iesniegumus, kas iesniegti Pakalpojumiem, var iekļaut arī mūsu RSS plūsmās un API un padarīt pieejamus atkārtotai publicēšanai, izmantojot citus formātus.

3.4. Jūs piešķirat “tinte.lv” pastāvīgu, neizslēdzamu, pasaules mēroga, bez atlīdzības un apakšlicencējamu iesniegumu iesniegšanas licenci, kurā bez ierobežojumiem iekļautas “Latvijas šodien” vai jebkuras trešās personas tiesības izmantot, kopēt, pārsūtīt, fragmentēt, publicēt, izplatīt, publiski parādīt, publiski izpildīt, paziņot sabiedrībai, izveidot atvasinātus darbus no resursdatora, indeksēt, kešatmiņu, tagu, kodēt, modificēt un pielāgot (tostarp bez ierobežojumiem tiesības pielāgoties straumēšanai, lejupielādēšanai, apraidei, mobilajām, digitālajām, sīktēlu, skenēšanas vai citām tehnoloģijām) jebkurā formā vai plašsaziņas līdzekļos, kas tagad ir zināmi vai attīstīti, jebkurš iesniegums, ko jūs esat ievietojis Pakalpojumos vai jebkurā citā vietnē, kas pieder tinte.lv, ieskaitot visus iesniegumus, kas ir ievietoti Pakalpojumos vai uz tiem caur trešo personu.

3.5 Tikai jūs esat atbildīgs par iesniegto darbu un komentāru saturu. Tomēr, kaut arī tinte.lv nepārskata un nevar pārskatīt katru komentāru un nav atbildīgs par šo ziņojumu saturu, tinte.lv patur tiesības izdzēst, pārvietot vai rediģēt komentarus, kurus tā pēc saviem ieskatiem uzskata par ļaunprātīgiem, apmelojošus, neķītrus autortiesību vai preču zīmju likumu pārkāpumi, šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumi vai citādi nepieņemamus.

3.6. Iesniedzot rakstu vai komentāru, jūs piekrītat tā parādīšanai un publicēšanai Vietnē un Pakalpojumos, kā arī saistītām tiešsaistes un bezsaistes reklāmas vajadzībām.

4. AIZLIEGTA PAKALPOJUMU LIETOšANA

Jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumiem vai izmantot tos, lai veiktu kādas darbības, kas varētu kaitēt mums vai trešai pusei. Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus, pārkāpjot piemērojamos likumus vai pārkāpjot mūsu vai kādas trešās puses intelektuālo īpašumu vai citas īpašumtiesības vai likumīgas tiesības. Jūs arī piekrītat, ka nemēģināsit (vai nemudināsit vai neatbalstīsit neviena cita mēģinājumu) apiet, pārveidot inženierzinātnes, atšifrēt vai kā citādi pārveidot vai traucēt Pakalpojumus vai jebkādu to saturu, kā arī neatļauti izmantot tos. Bez tinte.lv iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nemēģināsiet:

  • piekļūt jebkurai Pakalpojumu daļai, saturam, datiem vai informācijai, kurai jums nav piekļuves atļaujas vai pilnvarojuma vai kurai tinte.lv ir atsaukusi jūsu piekļuvi;

  • izmantot robotus, zirnekļus, skriptus, pakalpojumus, programmatūru vai jebkuru manuālu vai automātisku ierīci, rīku vai procesu, kas paredzēts, lai izraktu vai nokasītu saturu, datus vai informāciju no Pakalpojumiem vai kā citādi piekļūtu saturam, datiem vai informācijai vai savāktu to no Pakalpojumi, izmantojot automatizētus līdzekļus;

  • izmantot pakalpojumus, programmatūru vai jebkuru manuālu vai automātisku ierīci, rīku vai procesu, kas paredzēts, lai apietu jebkādus ierobežojumus, nosacījumus vai tehnoloģiskus pasākumus, kas jebkādā veidā kontrolē piekļuvi Pakalpojumiem, ieskaitot jebkura drošības elementa ignorēšanu vai piekļuves kontroles apiešanu;

  • kešatmiņā vai arhivēt saturu (izņemot publiskas meklētājprogrammas zirnekļu izmantošanu meklēšanas indeksu izveidošanai);

  • rīkoties, kas mūsu tīklam vai infrastruktūrai uzliek nepamatotu vai nesamērīgi lielu slodzi; un

  • nedarīt visu, kas varētu atspējot, sabojāt vai mainīt Pakalpojumu darbību vai izskatu, ieskaitot reklāmas noformējumu.

Iesaistīšanās aizliegtā Pakalpojumu izmantošanā var izraisīt civilo, kriminālo un / vai administratīvo sodu, naudas sodu vai sankcijas pret lietotāju un personām.

5. REĢISTRĀCIJA UN DROšĪBA

5.1 Reģistrācijas vai konta izveides procesa laikā jūs izveidosit pieteikšanās akreditācijas datus, izvēloties paroli un norādot e-pasta adresi vai saistot citu kontu, piemēram, jūsu Facebook vai Google kontus. Jums var arī lūgt sniegt noteiktu reģistrācijas informāciju, kurai jābūt precīzai un atjauninātai.

Katra reģistrācija paredzēta tikai vienam lietotājam. Jums nav atļauts dalīties ar reģistrācijas pieteikšanās akreditācijas datiem vai nodot savus pieteikšanās akreditācijas datus nevienam citam. Mēs varam atcelt vai apturēt jūsu piekļuvi pakalpojumiem, ja jūs kopīgojat savus pieteikšanās akreditācijas datus. Jūs esat atbildīgs par savas paroles konfidencialitātes saglabāšanu, kas jums nebūs jāatklāj nevienam tinte.lv pārstāvim.

Jūs nedrīkstat:

  • izvēlēties vai izmantot citas personas pieteikšanās akreditācijas datus ar nolūku uzdoties par šo personu;

  • izmantot pieteikšanās akreditācijas datus, kuros citai personai ir tiesības bez šādas personas atļaujas; vai

  • izmantot pieteikšanās akreditācijas datus, kurus mēs pēc saviem ieskatiem uzskatām par aizskarošiem. Neievērojot iepriekšminēto, tiek uzskatīts par šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumu, kas var izraisīt jūsu konta tūlītēju apturēšanu vai pārtraukšanu.

5.2 Lūdzu, paziņojiet info@tinte.lv par visām zināmām vai aizdomām par sava konta neatļautu izmantošanu vai par visiem zināmiem vai iespējamiem drošības pārkāpumiem, tostarp paroles vai kredītkartes informācijas nozaudēšanu, zādzību vai neatļautu izpaušanu.

5.3 Lai izmantotu jebkuru Pakalpojumu daļu Latvijas Republikā jums jābūt vismaz 14 gadus vecam vai vecākam. Ja esat jaunāks par 18 gadiem un vēlaties izmantot, abonēt vai reģistrēties jebkurai Pakalpojumu daļai, lūdzu, pirms izmantojat kādu Pakalpojumu daļu, lūdziet vecākam vai likumīgajam aizbildnim pārskatīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus un piekrist tiem. palūdziet viņiem pabeigt pirkumu un / vai reģistrāciju jūsu vārdā.

5.4 Jūs esat atbildīgs par visu sava konta izmantošanu tinte.lv, ieskaitot darbības, ko veic jebkura trešā persona, kuru jūs pilnvarojāt izmantot savus pieteikšanās akreditācijas datus. Jebkura krāpnieciska, ļaunprātīga vai citādi nelikumīga darbība var būt iemesls jūsu konta darbības pārtraukšanai pēc mūsu pašu ieskatiem, un mēs varam jūs novirzīt uz attiecīgām tiesībaizsardzības aģentūrām.

5.5 Ja jūsu piekļuvi jebkuram Pakalpojumam ir nodrošinājusi trešā persona vai ar tās starpniecību (piemēram, jūsu darba devējs vai izglītības iestāde, kurā jūs esat students) Apmeklētājs, iespējams, ir mums sniedzis informāciju par jums ļaujot mums sniegt jums piekļuvi Pakalpojumiem un atšķirt jūs no citiem abonentiem (piemēram, jūsu IP adresi, e-pasta adresi vai vārdu).

6. TREšO PERSONU SATURS UN SAITES AR TREšO PERSONU TĪMEKĻA VIETNĒM.

6.1 Pakalpojumos ir saites uz trešo pušu vietnēm, resursiem un reklāmdevējiem (kopā - “saistītais saturs”). tinte.lv nekontrolē, neapstiprina, nesponsorē, neiesaka vai citādi neuzņemas atbildību par šo saistīto saturu. Tā kā mēs neesam atbildīgi par šo ārējo resursu pieejamību, to saturu vai konfidencialitātes praksi, jums ir jānovirza visas bažas par jebkādu saistītu saturu uz šādu vietni.


7. IZBEIGšANA


7.1Jūs varat dzēst savu kontu jebkurā laikā rakstot uz info@tinte.lv. Pēc līguma izbeigšanas jūs pa e-pastu saņemsit automātisku apstiprinājumu, ka anulēšana ir apstrādāta, un jūsu piekļuve tiks apturēta 24 stundu laikā.


Saturs autjaunots 30.04.2020